For mange katteejere er det en gåde, hvorfor deres kat vælger at hvæsse klør i møblerne. Og er du ejer af en kat, som kradser i møblerne, er du sandsynligvis virkelig frustreret over, at din kat vælger at hvæsse klør i sofaen – måske endda frem for kradsetræet.

Det er naturligt for katten at hvæsse klør

Mange katteejere tror, at katte kun hvæsser klør for at holde deres klør ved lige. Og når katten hvæsser klør i møblerne, kan det i nogle tilfælde opfattes som om, at katten hvæsser klør i dem i trods. Men at kradse med kløerne har mange funktioner for din kat – og trods er ikke en af dem. Og den gør det heller ikke for at ødelægge dine møbler.

Tværtimod har katten et naturligt behov for at hvæsse klør:

  1. Din kat vedligeholder sine klør. Smuds og snavs fjernes, og det yderste lag skaller af, så den nye, friske negl kommer frem.
  2. Din kat strækker sig ordentligt igennem. Når din kat hvæsser klør og trækker sig bagud samtidig, strækker den sine ryd-, skulder- og nakkemuskler igennem. Det vækker musklerne efter en lur og giver god blodgennemstrømning samtidig.
  3. Kradsemærker er visuelle territoriemarkeringer over for andre katte. Når din kat hvæsser klør, kommer der sædvanligvis tydelige lodrette kradsemærker. Disse mærker bruges til at advare andre katte om på afstand, at her er din kats territorie. Den type markeringer er med til nedsætte antallet af fysiske møder katte imellem, hvis de ikke er glade for at møde andre katte.
  4. Kradsemærkerne indeholder også feromoner, som indeholder ’duftbeskeder’ til andre katte. For eksempel kan de lugte, hvilket køn din kat er. Hvis din kat er lidt territorielt usikker kan den have behov for at markere, at ‘her bor jeg’ – og det fungerer godt med kradsemærker i din kats øjne – især på hjørner og ben på møblerne.
  5. Hvæsning af kløer nedsætter stress. Hvis din kat for eksempel er nervøs eller meget glad eller frustreret, kan det tage toppen af energien i kroppen af din kat, når den hvæsser kløer. Har du mere end en kat i dit hjem, har du muligvis oplevet, at din ene kat har hvæsset kløer, lige efter den har mødt din anden kat. Den form for nedsætning af stress er sundt for din kat.

Nye møbler – trygheden må genoprettes

Nye møbler kan være en historie for sig. Her handler det ikke nødvendigvis om, at der skal kløerne skal vedligeholdes eller der skal strækkes us. Her handler det om dufte. Når nye møbler kommer ind i et hjem, bærer de en masse dufte med sig. For det meste dufte, som katten ikke kender i forvejen. Derfor kan den, for at føle sig hjemme og tryg, føle et behov for at sætte sin duft på det nye møbel. Der fungerer det godt i din kats øjne, når den sætte sine både visuelle og duftende markeringer på det nye møbel – til vi katteejeres store fortrydelse.

Når skaden er sket

Da hvæsning af kløer er en del af kattens naturlige adfærd, kan (og bør) du ikke afholde din kat fra at hvæsse kløer. Du kan i stedet for arbejde på at omdirigere din kats adfærd til mere passende objekter som for eksempel et kradsemiljø, som lever op til din kats behov: god ’kradsbarhed’ (sisal plejer mange katte at foretrække), din kat skal kunne strække sig ud i sin fulde længde, det skal være stabilt og være placeret et sted i hjemmet, hvor din kat godt kan lide at opholde sig (ofte i et rum, hvor du er meget og med gode oversigtsforhold). Læg også mærke til, om din kat kradser på lodrette eller vandrette flader, og tilbyd din kat kradsemuligheder, som matcher dens foretrukne retning at hvæsse klør i.

Sprøjt de kradsede områder med Feliway spray, sæt eventuelt dobbeltklæbende tape på eller hæng et lagen hen over møblet et stykke tid og sæt et kradsetræ foran de steder, hvor din kat kradser i møblerne. Brug FeliScratch på det nye kradsetræ, som du gerne vil have din kat til at bruge. Og sørg for, at overgangen til det nye er positiv. Ros, nus og godbidder, når din kat kradser på det nye kradsetræ, kan også hjælpe til at øge din kats motivation til at bruge det nye kradsetræ.

Får du et nyt møbel ind i dit hjem, så sprøjt lidt Feliway spray på det (tjek, om det pletter først!) og nus meget gerne dit kat på kinderne og hagen med nogle rene klude, som du derefter tørrer rundt på det nye møbel. Så mindskes din kats behov for at sætte kløerne i møblet.

Straf er no go

Og husk, at straf aldrig er løsningen på problemerne. I værste fald vil afstraffelse som vand, at fjerne din kat hårdt fysisk eller råbe højt af din kat føre til, at den bliver bange for dig eller måske møbler eller andre genstande i dit hjem. Det kan føre til yderligere kradsning eller ligefrem angst eller urenlighed. I den mindre alvorlige ende af skalaen kan du risikere at stå med en kat, som ikke kradser i møblerne, når du er i nærheden, men som fortsætter med at gøre det, når du ikke er til stede.